ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ της Πρόνοιας έχει εκπονήσει και εποπτεύει την εφαρμογή 9 προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Από τα προγράμματα αυτά καλύπτονται όλες οι κατηγορίες αναπηρίας (κινητικές, νοητικές, αισθητηριακές). Τα προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο του επικουρικού και συμπληρωματικού χαρακτήρα της Πρόνοιας, σε σχέση με τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων και ανάλογα με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, το ασφαλιστικό καθεστώς κα.

Έως τις 31-12-2018 τα Προγράμματα αυτά υλοποιούνταν από τους Δήμους της χώρας, ενώ από την 1-1-2019 την αρμοδιότητας αυτή έχει αναλάβει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Περισσότερες πληροφορίες στο opeka.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο