Σήμα Ισότητας (Έργο Share)

Το Έργο SHARE – «Προωθώντας τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στις επιχειρήσεις και την ισότιμη κατανομή της φροντίδας μεταξύ αντρών και γυναικών» συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Rights, Equality and Citizenship της ΕΕ και έχει ως Φορέα – Συντονιστή τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ως εταίρους το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και τον οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην αγορά εργασίας, Women on Top.

Το έργο εστιάζει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον των εταιρειών.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη μιας ακριβούς μεθοδολογικής διαδικασίας για την απονομή πιστοποίησης/σημάτων Ισότητας των φύλων σε επιχειρήσεις προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη ο νόμος για την ουσιαστική ισότητα των φύλων.
  • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ανδρών και προβολή των οφελών της τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους.
  • Την προώθηση συνθηκών εργασίας φιλικών προς τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με σκοπό την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην ελληνική αγορά εργασίας μέσω της διαβούλευσης και της ανταλλαγής γνώσης.

Οι πρώτες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και έλαβαν το Σήμα Ισότητας τον Μάρτιο του 2022 είναι οι κάτωθι:

1. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε
3. EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
4. Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών
5. AtosGreece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
6. BLUE OCEAN A.E. (πρώην BLUE VALUE)
7. Commit Global
8. DEL MONTE ΕΛΛΑΣ
9. e-Μέντωρ solutions I.K.E.
10. ECOLAB A.E.
11. Grant Thornton (Business Solutions)
12. Grant Thornton (Chartered Accountants)
13. Human Rights 360
14. Lidl Ελλάς
15. OTS Α.Ε. (Open Technology Services – Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας)
16. PRINTEC (ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία-Συστήματα Πληροφορικής)
17. The Body Shop
18. WELLA COMPANY.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα share.isotita.gr

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο