Καταπολέμηση της Φτώχειας

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά και άστεγους που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Επίσης, μπορούν να το αιτηθούν φιλοξενούμενοι σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας και σε Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει:

  1. Εισοδηματική ενίσχυση

Το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα είναι:

  • 200 €/μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο αυξάνεται κατά:
    • 100 €/μήνα για κάθε επιπλέον ενήλικα και
    • 50 €/μήνα για κάθε ανήλικο μέλος
  1. Διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.
  2. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Τα νοικοκυριά μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (με τους προσωπικούς κωδικούς taxis) είτε μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου διαμονής τους. Η αίτηση εγκρίνεται εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που τίθενται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος.

Με την υπ’ Αριθμ. Δ13/οικ.53923/23-07-21 (ΦΕΚ Β’ 3359) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης στο keaprogram.gr

Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Οι «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» (υπνωτήρια αστέγων, ανοιχτά κέντρα ημέρας αστέγων, συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία) είναι ένα δίκτυο κοινωνικών δομών, που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο και αναπτύχθηκε προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως:

  • Άστεγοι
  • Άνθρωποι που διαβιούν στο όριο ή και κάτω από το όριο της φτώχειας

Περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τον τρόπο ένταξης στις κοινωνικές δομές παρέχονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα κέντρα κοινότητας του δήμου διαμονής.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο