Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 (ΦΕΚ Α’ 22) καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Η διαχείριση του προγράμματος έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (Υπουργική Απόφαση Δ14/οικ.21446/488/11.04.2018 ΦΕΚ Β’ 1299).

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2017 και παρέχει σχολικά γεύματα  σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών Σχολείων προκειμένου να καλυφθούν, όσο το δυνατό, οι ανάγκες σίτισης αυτής της ομάδας του πληθυσμού. Παράλληλα, αποβλέπει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής, στην ανάπτυξη συμμετοχικού τραπεζιού, με στόχο την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στη σχολική κοινότητα. Επίσης, αποτελεί καλή πρακτική για την ανάπτυξη ενός υγιεινού τρόπου διατροφής μέσω της μεσογειακής δίαιτας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 1.620 σχολεία της χώρας, σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Δ14/οικ.77126/2021 ΦΕΚ Β’ 4692 και Δ14/οικ.86814/2021 ΦΕΚ Β’ 5206). Η επέκταση του προγράμματος αποτελεί μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία σταδιακά νέες σχολικές μονάδες προστίθενται σε αυτό.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο