Γενικές – Ειδικές Γραμματείες

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Πρόδρομος Πύρρος

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής

Δρ Μαρίνα Στέφου

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο