Γενικές – Ειδικές Γραμματείες

Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Πρόδρομος Πύρρος

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής

Δρ Μαρίνα Στέφου

Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ζέφη Δημαδάμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο