Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής

Δρ Μαρίνα Στέφου

Aποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΝΟΠΕ, ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δίκαιο και την Οικονομία Επιχειρήσεων του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως επίσης, και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD ) του ίδιου τμήματος στο αντικείμενο του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου.

Ως διδακτορικός υπότροφος Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαίδευσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση (ECGTN), εκπόνησε μέρος της διδακτορικής της έρευνας στο Τμήμα Χρηματοπιστωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Γένοβας στην Ιταλία τη διετία 2006-2008. Έχει δημοσιεύσει εργασίες με θέμα τη συγκριτική ανάλυση της εταιρικής διακυβέρνησης σε Ελλάδα και Κύπρο, το αμερικανικό δίκαιο για την εταιρική διακυβέρνηση : Sarbanes Oxley Αct και η εξωεδαφική εφαρμογή του, τη χρηματοοικονομική κρίση και τις συνέπειές της στην εταιρική διακυβέρνηση.

Το 2011 ολοκλήρωσε με επιτυχία το ειδικό διατομεακό πρόγραμμα ανώτατων στελεχών του αμερικανικού πανεπιστημίου Harvard Kennedy School με θέμα “Senior Managers in Government”.

Έχει επαγγελματική εμπειρία δεκατεσσάρων ετών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτης ευρωβουλευτών σε πλήθος Επιτροπών, ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν μία εκ των δύο συμβούλων της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στη διαμόρφωση και τεχνική διαπραγμάτευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ζητήματα οικονομικής διακυβέρνησης, συνταγματικών υποθέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απασχόλησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, κοινωνικής πολιτικής και ίσων δικαιωμάτων, στην προώθηση πολιτικών ισότητας, μισθολογικής διαφάνειας και ίσης αμοιβής, στην καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και στερεοτύπων, στην ανάπτυξη δημογραφικών πολιτικών στα κράτη μέλη και πολιτικών προσιτής στέγασης (affordable housing policies) καθώς και στην προώθηση πολιτικών εξισορρόπησης ιδιωτικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Συμμετείχε, σε τεχνικό -συμβουλευτικό επίπεδο, στην άτυπη ομάδα εργασίας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα ευάλωτα παιδιά και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας (European Child Guarantee) στην ίδια Επιτροπή.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ/ΝΠΙΔ 2022-2023)

Ξένες γλώσσες : άπταιστα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και πολύ καλά ισπανικά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο