Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 εγκρίθηκε στις 13  Ιουλίου 2021 από το  Συμβούλιο Οικονομικών Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). Το  «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Κυρίως μέρος σχεδίου (ελληνικά) (αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 στην ιστοσελίδα greece20.gov.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τη στρατηγική κατά της απάτης στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Περισσότερες πληροφορίες για την εξειδίκευση της στρατηγικής κατά της απάτης για τα έργα και τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ευθύνης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Για την υποβολή καταγγελίας  για έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ειδική φόρμα της ΕΑΔ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο