20 Δεκεμβρίου: Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης καθιερώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2005, θεωρώντας ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες, που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.
Η σημασία της λέξης αυτής έγκειται στην στάση ζωής των ανθρώπων να είναι ευτυχισμένοι, να συνεργάζονται, αλληλουποστηρίζονται και να έχουν ενσυναίσθηση ως προς τις ανάγκες των άλλων συνανθρώπων τους. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη καταργεί τις διακρίσεις και είναι υπόθεση οικουμενική.
Χρέος και χαρά να βοηθάμε και να συμπαραστεκόμαστε στον ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο