Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την υπηρεσία «Μελέτη για την απασχόληση ατόμων με ΔΑΦ» (1η σύμβαση του έργου «Υποστήριξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ) (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑΑ 5201254))

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο