Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα: Συνεργασία με ΠΟΞ για γυναίκες θύματα βίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων – Τι προβλέπει

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Ιωάννης Χατζής την Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024 στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Έκτακτη φιλοξενία για τις γυναίκες θύματα βίας

Δράση ιδιαίτερης αξίας και κοινωνικής ευαισθησίας, όπως την χαρακτήρισαν από κοινού η Υφυπουργός και ο Πρόεδρος της ΠΟΞ και προβλέπεται στο Μνημόνιο, είναι η παροχή έκτακτης φιλοξενίας για τις γυναίκες θύματα βίας με τη συνδρομή των μελών ξενοδοχείων που εκπροσωπεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διευκόλυνση της άμεσης απομάκρυνσης γυναικών θυμάτων βίας από το κακοποιητικό περιβάλλον και την βραχεία διαμονή τους σε ασφαλείς χώρους μέχρι την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων και απαραίτητων διαδικασιών για την εισαγωγή τους στους ξενώνες φιλοξενίας που ανήκουν στο Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τι προβλέπει το Μνημόνιο Συνεργασίας

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και σε θέματα ισότητας των φύλων και αντιμετώπισης της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων θα αναπτύξουν μία σειρά από πρωτοβουλίες που θα κινούνται σε 5 βασικούς άξονες. Συγκεκριμένα, επιπλέον της φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, προβλέπει την εκπαίδευση στελεχών που εργάζονται στον Τουρισμό σε θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και αντιμετώπισης της βίας, προώθηση της δράσης του Υπουργείου «Σήμα Ισότητας» στις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου στο χώρο εργασίας και το πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου με την ΠΟΞ για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα παραμείνει σε ισχύ για 2 έτη.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, για την συνεργασία μας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων στον κλάδο του τουρισμού, που εκτός από βασική μηχανή της ελληνικής οικονομίας, απασχολεί ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό γυναικών. Οι συνέργειες και οι συνεργασίες κάνουν πράξη την προτεραιότητα του Υπουργείου μας να προσπαθήσουμε για μία κοινωνία χωρίς διακρίσεις και ίσων ευκαιριών για όλους. Θα ήθελα ακόμα μία φορά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κ. Χατζή και τα μέλη της Ομοσπονδίας για την ανεκτίμητη συνδρομή τους στην φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας για την άμεση απομάκρυνσή τους από κακοποιητικά περιβάλλοντα και έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την εισαγωγή τους στους ξενώνες φιλοξενίας της ΓΓΙΑΔ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Ιωάννης Χατζής δήλωσε από την πλευρά του: «Ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα είναι εργοδότης πρώτης αναφοράς. Προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Η διαχρονική πίστη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση μισθολογικών ανισοτήτων και άλλων αθέμιτων διαχωρισμών στους χώρους εργασίας. Σήμερα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να υποστηρίξουμε περισσότερες δράσεις που αναδεικνύουν την αριστεία της Ομοσπονδίας μας. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε με την Υφυπουργό κ. Κεφάλα σκοπεύουμε να επικεντρωθούμε στη στήριξη της διαφορετικότητας, την ισότητα και τη συμπερίληψη, προστατεύοντας κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται την προσοχή μας».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο