Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Διοικητή και του Υποδιοικητή στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Ν.Π.Δ.Δ.

Καταληκτική Ημερομηνία: 22 Ιουλίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 38282/27-06-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (13ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Διοικητή και του Υποδιοικητή στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Ν.Π.Δ.Δ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α΄ 183).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (Ρ9ΥΒ46ΝΛ2Α-ΠΝΓ) και αναρτάται στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας .

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 10-7-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22-7-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σχετικό έγγραφο 1

Σχετικό έγγραφο 2

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο