Σε ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τα δικαιώματα και τη στήριξη της οικογένειας συμμετείχε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη

Στη Διάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών αρμοδίων για τις οικογενειακές υποθέσεις, με αντικείμενο «Η σημασία των οικογενειών στην κοινωνία» μετείχε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Τη Διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 στη Βιέννη, οργάνωσε η Αυστριακή Ομοσπονδιακή Καγκελαρία στο πλαίσιο του εορτασμού της 30ής επετείου του Διεθνούς Έτους της Οικογένειας.

Οι εργασίες και οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον κεντρικό ρόλο που παίζουν οι οικογένειες στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στην παρουσίαση και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών σε σχέση με την οικογενειακή πολιτική προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα της οικογένειας.

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη η οικογένεια «ως θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας έχει το δικαίωμα σε κατάλληλη κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία για να εξασφαλίσει την πλήρη ανάπτυξή της».

Στη διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων συμβάλει η πολυδιάστατη οικογενειακή πολιτική που περιλαμβάνει από φορολογικές ρυθμίσεις, κοινωνικές παροχές, συμβουλευτική κ.α.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Διάσκεψης οι αρμόδιοι υπουργοί αντάλλαξαν δεδομένα και πρακτικές γύρω από τους εξής άξονες: την κατάσταση των οικογενειών στην ΕΕ, το πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων της οικογένειας, τις φιλικές προς τις οικογένειες πολιτικές, μέτρα που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην παροχή της καλύτερης δυνατής υποστήριξης στις οικογένειες.

Τέλος υπεγράφη διακήρυξη για τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την ενίσχυση και προώθηση της οικογενειακής ζωής.

Όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη «Η οξεία δημογραφική κρίση σε όλη την Ευρώπη επαναφέρει στην καρδιά όλων των κυβερνητικών επιλογών και σχεδίων τη στήριξη και ενδυνάμωση της οικογένειας. Ως το βασικό κύτταρο των κοινωνιών και θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής. Με τους ομολόγους μου συζητήσαμε ιδιαίτερα το κομμάτι της παιδικής προστασίας με έμφαση στην ύπαρξη ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών, σωματικής και ψυχικής. Επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο είναι η εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με σειρά μέτρων που λαμβάνονται και στοχεύουν να διευκολύνουν νέους ανθρώπους και να λάβουν την απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας και να έχουν μια λειτουργική και ποιοτική καθημερινότητα μετά την έλευση ενός ή και περισσότερων παιδιών. Η κυβέρνηση έχει εκπονήσει και υλοποιεί συνεκτικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας και δεσμεύεται για την ενίσχυσή τους. Από το 2019 διατέθηκαν και διατίθενται σε ετήσια βάση, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη των νοικοκυριών με παιδιά. Μόνο το 2023 διατέθηκαν πάνω από 800 εκατ. ευρώ για τα επιδόματα τέκνων. Η αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των νέων οικογενειών είναι ένας ακόμη ακρογωνιαίος λίθος των φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών και ποσό άνω των 2,3 δισεκατομμύρια έχει διατεθεί για το σκοπό αυτό μέσα από προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι γίνεται πλέον συνείδηση σε όλα τα κράτη μέλη ότι το δημογραφικό θέτει κοινές προκλήσεις για όλους μας και πρέπει και εδώ η απάντηση να είναι κοινή. Όπως περιγράφεται και στη Διακήρυξη που υπογράψαμε στη Βιέννη»

Στο περιθώριο της Διάσκεψης η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών Σλοβενίας, κ. Luka Mesec, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Τσεχίας, κ. Marian Jurecka, την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας Κύπρου κα. Μαριλένα Ευαγγέλου καθώς και την Υφυπουργό Οικογένειας του Υπουργείου Πολιτισμού και Καινοτομίας της Ουγγαρίας, κα. Agnes Hornung

 

Η διακήρυξη της Διάσκεψης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις

  1. Υποστηρίζουμε τις οικογένειες στην εκπλήρωση των πολλαπλών λειτουργιών τους προς όφελος της κοινωνίας, συνολικά.
  2. Υποστηρίζουμε τις κοινωνικά μειονεκτούσες οικογένειες
  3. Προλαμβάνουμε, καταπολεμούμε και ενισχύουμε την ευαισθητοποίηση αναφορικά με όλες τις μορφές βίας εντός των οικογενειών, ιδιαίτερα αναπτύσσοντας και ενισχύοντας τα συστήματα παιδικής προστασίας με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού
  4. Ενισχύουμε τις υπάρχουσες πολιτικές και προγράμματα που επικεντρώνονται στην οικογένεια και αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των οικογενειών
  5. Προάγουμε την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για την παροχή οικονομικά προσιτής, προσβάσιμης και ποιοτικής φροντίδας παιδιών
  6. Αυξάνουμε την ευαισθητοποίηση για τα οικογενειακής φύσης ζητήματα μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών στην πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και τους ενθαρρύνουμε να αξιοποιήσουν ενεργά τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα μέτρα με επίκεντρο την οικογένεια προς το συμφέρον της κοινωνίας
  7. Ανταλλάσσουμε και εργαζόμαστε συλλογικά αλλά και μεμονωμένα σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της οικογενειακής ζωής και την αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την κατάσταση των οικογενειών, καθώς και για την ενίσχυση των φιλικών προς την οικογένεια πολιτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα συμπεράσματα της προεδρίας υπογραμμίζεται πως η ενίσχυση οικονομικά ευάλωτων οικογενειών είναι αναγκαία αλλά σίγουρα δεν επαρκεί. Θα πρέπει να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα θετικό αφήγημα γύρω από την σημασία της οικογένειας, με αποδέκτη ιδιαίτερα τη νέα γενιά.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο