Σοφία Ζαχαράκη: «Ενισχύουμε τον θεσμό του προσωπικού βοηθού επεκτείνοντάς τον σε όλη την Ελλάδα» Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κλήρωση 1.250 ωφελούμενων του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της β΄ φάσης του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», για κάθε περιφέρεια της χώρας, πλην της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την ολοκλήρωση της β΄ φάσης, ωφελήθηκαν 1.250 άτομα (αντί για 1.000 όπως προβλεπόταν)  χάρη στην αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων του προγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι η α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος λειτουργεί ήδη στην Περιφέρεια Αττικής και τα νησιά της συνεχίζοντας να καλύπτει τις ανάγκες των συμπολιτών μας με τελικό στόχο τους 1.000 ωφελούμενους.

Η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιήθηκε με τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης βάσει αλγορίθμου, εξασφαλίζοντας την ανωνυμία των αιτήσεων, την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα ηλικίας δέκα έξι (16) έως εξήντα πέντε (65) ετών, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος που κληρώθηκαν ενημερώθηκαν για την κλήρωση τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των ωφελούμενων, η οποία πραγματοποιείται από ειδική διεπιστημονική επιτροπή.

Οι αξιολογήσεις, πρόκειται να ξεκινήσουν το Νοέμβριο, κατόπιν επικοινωνίας της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη  χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU- , συνολικού ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ.

 

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Μένοντας πιστοί στις δεσμεύσεις μας, συνεχίζουμε την εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία» και 1.250 συμπολίτες μας τώρα και στην υπόλοιπη χώρα, θα έχουν τον δικό τους προσωπικό βοηθό, στηρίζοντας έτσι όλους όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των επιπτώσεων της πολυετούς κρίσης. Αυτό όμως δεν μας πτοεί από το να επιδιώκουμε την ισότιμη συμμετοχή κάθε πολίτη, χωρίς να  αφήνουμε κανέναν πίσω, ώστε τα άτομα με αναπηρία να έχουν τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων για τη ζωή τους με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα». 

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, Πρόδρομος Πύρρος, δήλωσε:

«Το πιλοτικό πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού έχει μεγάλη βαρύτητα για χιλιάδες συμπολίτες μας με αναπηρία και τις οικογένειες τους. Έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται σταδιακά, με στόχο να αντιμετωπίσουμε διαρκείς προκλήσεις, να ενισχύσουμε την αυτονομία τους, τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας και να συμβάλλουμε στην βελτίωση της καθημερινότητάς τους σε κάθε επίπεδο. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού».

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο