Στρατηγική Συνεργασία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας για την Ενεργό Συμμετοχή των Νέων

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της Ευρώπης και της νεολαίας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) αναλαμβάνουν πρωτοβουλία με στόχο την ενδυνάμωση της δημοκρατικής συμμετοχής και ενεργού εμπλοκής των νέων στις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις.

Σε συνάντηση με την Υπουργό  Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κας Σοφίας Ζαχαράκη, με τον Πρόεδρο του ΕΣΥΝ και Δήμαρχο Μάνδρας Ειδυλλίας κ. Αρμόδιο Δρίκο, τον Αντιπρόεδρο  κ. Στέλιο Μαριδάκη, τον κ.  Δαγλαρτζή Άκη από την Διοικούσα Επιτροπή και τη Γραμματέα Πράσινης Ανάπτυξης του ΕΣΥΝ κα Ιωάννα Μαντικού, συζητήθηκαν σειρά πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων που θα ενθαρρύνουν την πρόσβαση και συμμετοχή των νέων στο ευρωπαϊκό δημοκρατικό ιδεώδες.

 

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε:

  1. Διεξαγωγή εκδήλωσης – συζήτησης προκειμένου να αναλυθούν οι λόγοι που συμβάλλουν στη μειωμένη  συμμετοχή των νέων στις εκλογές, με σκοπό στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
  2. Η αναδημιουργία τοπικών συμβουλίων νέων:  Ενίσχυση των δομών που προάγουν την ενεργό συμμετοχή της νεολαίας στην τοπική κοινωνία και τη λήψη αποφάσεων.
  3. Δημιουργία Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων από ειδικούς σε θέματα νεολαίας από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη για την παροχή συμβουλών και λύσεων στα θέματα που απασχολούν τος νέους.
  4. Η διεξαγωγή μιας  πανελλαδικής έρευνας σχετικά με τους λόγους αποχής των νέων από τις εκλογές, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου.
  5. Να θεσμοθετηθεί μόνιμη συνεργασία και διαρκούς διαλόγου μεταξύ του ΕΣΥΝ και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τη διασφάλιση ότι οι φωνές των νέων θα ακούγονται και θα λαμβάνονται υπόψη σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης.

Είναι μια απτή απόδειξη της δέσμευσής της ηγεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του ΕΣΥΝ για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της συμμετοχικής κουλτούρας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο