Συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την Ελληνική Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Σοφία Ζαχαράκη, υποδέχθηκε σήμερα την Ελληνική Αντιπροσωπεία που συμμετείχε στην αξιολόγηση της χώρας μας στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, σε σχέση με την υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών.

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δρ. Ζέφη Δημαδάμα. Στην Αντιπροσωπεία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων: Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (και ΔΥΠΑ), Μετανάστευσης και Ασύλου, και Δικαιοσύνης.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2024, στην έδρα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη από την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW). Η Επιτροπή αυτή επιβλέπει την υλοποίηση της Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (η οποία έχει κυρωθεί με το Νόμο 1342/1983) και αξιολογεί περιοδικά τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη για την υλοποίησή της.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε τα κυριότερα επιτεύγματα στο χώρο της προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών, τις προκλήσεις των τελευταίων ετών και τον προγραμματισμό για το μέλλον για τα θέματα ισότητας των φύλων.

Όλο το σχετικό υλικό της αξιολόγησης βρίσκεται αναρτημένο στο σύνδεσμο: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2705&Lang=en

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο