Χαιρετισμός της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη στο Τελικό Συνέδριο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ, Έργου BE-PART.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη χαιρέτησε σήμερα τις εργασίες του τελικού συνεδρίου  του Ευρωπαϊκού έργου BE – PART μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης κ. Δημήτρη Μαραβέλια.

Η κ. Ζαχαράκη εξήρε το έργο της ΕΕΤΑΑ καθώς «με τη δυναμική της παρουσία και την υλοποίηση ενός εύρους δράσεων, διαμορφώνει ενεργούς νέους πολίτες και ενθαρρύνει την ισότιμη συμμετοχή τους στην ενασχόληση με τα κοινά. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία με το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Κ.Ε.Σ.Δ.) και την ActionAid Hellas, με την υποστήριξη της ΚΕΔΕ αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία αυτού του Συνεδρίου σας σε έναν σημαντικό τομέα, που είναι η ενδυνάμωση των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων.»

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι «υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες συχνά υποεκπροσωπούνται, τόσο στις τοπικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όσο και στα Δημοτικά Συμβούλια Νέων, ενώ μπορούν να αποτελέσουν ένα γόνιμο πυρήνα διαλόγου, συνεργασίας και ενημέρωσης στις τοπικές κοινότητες, με ουσιαστικό αποτύπωμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με σεβασμό στις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης. Γλωσσικοί φραγμοί, πολιτισμικές διαφορές, στερεότυπα, οπτικά, ακουστικά, κινητικά προβλήματα των Ατόμων με Αναπηρίες, οι διακρίσεις, καθώς και η ελλιπής ενημέρωση, σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες είναι μόνο μερικά από τα εμπόδια που μεγαλώνουν το χάσμα στην ισότιμη συμμετοχή των νέων στον δημόσιο διάλογο.»

Αναφερόμενη στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας υπογράμμισε την ενεργή συμμετοχή – στα προγράμματα Erasmus+, – στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, – στον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τη Νεολαία καθώς και στη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την Κινητικότητα.

«Στοχεύουμε ακόμα στην εκπόνηση νέων πολιτικών, όπως η θεσμική αναγνώριση και πιστοποίηση του youth work, ενός ευρωπαϊκά αναγνωρισμένου θεσμού εθελοντικής ή έμμισθης εργασίας στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας, μια κίνηση με έντονο συμβολισμό που σηματοδοτεί τη στροφή προς τη χάραξη ενιαίας και συστηματικής πολιτικής προς τους νέους.

Υλοποιούμε επιπλέον 17 δράσεις για την απασχόληση των νέων, άνω των 946 εκ. ευρώ από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έμφαση στη μεταρρύθμιση των ενεργών πολιτικών, στη στεγαστική στήριξη των νέων ζευγαριών, στην αναμόρφωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και της επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων.

Η προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης είναι ένας διαρκής αγώνας, που προϋποθέτει να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας και να έχουμε διαρκώς ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για να αλλάξουμε το τοπίο. Τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων, μπορούν να δείξουν τον δρόμο, ώστε να αξιοποιηθεί παραγωγικά η πολυμορφία που έχουν οι κοινότητες, προς όφελος της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των νέων πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς.»

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο