Κοινή συνάντηση συναρμόδιων Υπουργείων και Ε.Σ.Α.μεΑ. με θέμα την πιστοποίηση αναπηρίας και την αναβάθμιση των ΚΕΠΑ

Σε κοινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκου Μηλαπίδη, του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Πρόδρομου Πύρρου, εκ μέρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του Προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), Ιωάννη Βαρδακαστάνη και του Αναπλ. Γενικού Γραμματέα της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννη Μοσχολιού, συζητήθηκαν τα θέματα κοινής αρμοδιότητας των δυο Υπουργείων με άξονα την πιστοποίηση της αναπηρίας και αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, την περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών των ΚΕΠΑ καθώς και τη συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας των ΚΕΠΑ.

Μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων και της Ε.Σ.Α.μεΑ. συμφωνήθηκε ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί με κοινό στόχο:

  • τον διοικητικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των ΚΕΠΑ για την πάταξη της γραφειοκρατίας,
  • την ενίσχυση σε αριθμό και ειδικότητες του Σώματος Ιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία στα ΚΕΠΑ,
  • την επιμόρφωση του Σώματος Ιατρών και του διοικητικού προσωπικού των ΚΕΠΑ,
  • τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών των ΚΕΠΑ και την μετεγκατάσταση των ΚΕΠΑ της Αττικής στο ΣΕΦ
  • και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει την πιστοποίησης της αναπηρίας

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                             

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο