Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα: Η τοπική αυτοδιοίκηση σημαντικός σύμμαχος του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την επίτευξη της ισότητας

Δημοσιεύθηκε η «Ετήσια Έκθεση 2022: Η Εφαρμογή των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στους Δήμους και τις Περιφέρειες»

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έδωσε στη δημοσιότητα την «Ετήσια Έκθεση 2022: Η Εφαρμογή των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στους Δήμους και τις Περιφέρειες». Πρόκειται για ένα κατατοπιστικό και άκρως χρηστικό κείμενο με τις δράσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την ισότητα γυναικών και ανδρών και τις πρωτοβουλίες των Δημοτικών και Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας που στοχεύουν στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και τη δημιουργία μιας δημοκρατικής και ανοιχτής κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, 155 δήμοι της χώρας έχουν υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», αναλαμβάνοντας δημόσια τη δέσμευση υπέρ της αρχής της Ισότητας των Φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών, ενώ 197 Δήμοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα αρμόδιο όργανο για τα θέματα ισότητας των φύλων.

Όσον αφορά τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, 326 δήμοι από τους 332 έχουν προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπών Ισότητας που προωθούν την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των δήμων και συμμετέχουν στην εκπόνηση σχεδίων δράσης σε τοπικό επίπεδο. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την ισότητα των φύλων που υλοποιήθηκαν το 2022 από τους δήμους ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα δήλωσε ότι «Η ελληνική πολιτεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράγουμε πολιτικές οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας στη χώρα μας. Σημαντικός σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεργαζόμαστε στενά με τους δήμους και τις περιφέρειες, ενώ ενδυναμώνουμε τις γυναίκες να ασχοληθούν περισσότερο με την πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δρ. Ζέφη Δημαδάμα τόνισε ότι «Η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Εμείς έχουμε θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην πολιτική, με υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων».

Η έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Etisia-Ekthesi-2022-Dimoi-kia-Perifereies

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο