Στο Παρίσι για το εναρκτήριο Φόρουμ του ΟΟΣΑ 2024 για την Ισότητα των Φύλων η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα

Ως ομιλήτρια, συμμετείχε στο 2024 OECD Forum on Gender Equality: Navigating Global Transitions, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα, που διεξήχθη στο Παρίσι στις 10-11 Ιουνίου.

Τις εργασίες του Φόρουμ απασχόλησε η προώθηση της ισότητας των φύλων εν μέσω πράσινων, ενεργειακών και ψηφιακών μεταβάσεων.

Μέσα από μία πολυσυμμετοχική και πολυμερή συζήτηση, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, των χωρών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, του φιλανθρωπικού τομέα, καθώς και διεθνών οργανισμών και αναπτυξιακών τραπεζών, αναδείχθηκαν οι έμφυλες επιπτώσεις από την ενδεχόμενη επιδείνωση των ανισοτήτων αλλά και οι ευκαιρίες και καινοτόμες στρατηγικές για την ενδυνάμωση των γυναικών.

Το πάνελ στο οποίο συμμετείχε η υφυπουργός εμβάθυνε στη σχέση μεταξύ της μετάβασης σε μια καθαρά μηδενική οικονομία και της ισότητας των φύλων για κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων των γυναικών ως ηγετών και πρωταθλητών βιωσιμότητας.

Διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες, καθώς και οι μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενώ παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία παρουσίασης επιτυχών παραδειγμάτων και υπερκερασμού των εμποδίων, μεταξύ άλλων μέσω της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στην άρση των φραγμών που δημιουργούνται από βαθιά εδραιωμένες κοινωνικές νόρμες και εμπόδια στην ισότητα, τονίζοντας τις δυνατότητες πρόσβασης των γυναικών σε οικονομικές ευκαιρίες και ηγετικούς ρόλους για την προώθηση πράσινων οικονομικών δραστηριοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Όπως ανέφερε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα: «Μέσα από έναν γόνιμο διάλογο με τους εκπροσώπους των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, των χωρών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, μας δόθηκε η ευκαιρία να εξετάσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω δράση. Είναι προφανές ότι η ενδυνάμωση των γυναικών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας. Παραδείγματα από όλον τον κόσμο μας υπενθύμισαν ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι τα κλειδιά για την υπέρβαση των προκλήσεων. Άλλωστε, οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ηγηθούν και να καινοτομήσουν σε κάθε επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν, να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να άρουμε τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και συνθήκες που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να αναδειχθούν και να διαπρέψουν».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο