Συμμετοχή παιδιών και εφήβων σε διαδικτυακή έρευνα για θέματα που τους απασχολούν

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχοντας ως προτεραιότητα στην συμπερίληψη των πολιτικών του τα παιδιά και τους εφήβους και στο πλαίσιο της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά τη διαδικασία διαβούλευσης για παιδιά.

Μια ομάδα παιδιών (advisory group) από όλη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, συμμετέχει σε μια έρευνα για τη συλλογή των απόψεων των παιδιών και εφήβων σε θέματα που θεωρούν σημαντικά.

Με βάση τη συνεργασία που έχει ο Εθνικός Συντονιστής της Ελλάδας με την Εθνική Συντονίστρια της Ισπανίας για την Εγγύηση για το Παιδί, αναρτούμε τον παρακάτω σύνδεσμο, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εν λόγω έρευνα παιδιά από την Ελλάδα, συμβάλλοντας σε μια προσπάθεια προώθησης των διαβουλεύσεων των παιδιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SS_dSaSEWkyYX4EdgTA6_UBiDLrnFupFu1Dlp8JMVudURFVERkFBUFlFSklJODBCQ0dGNjUzMFpUVy4u

Η διαδικτυακή έρευνα θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Αυγούστου.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο